Harry in Zayn’s hair :)

Harry in Zayn’s hair :)


4 notes | Reblog | 2 years ago

Larry Stylinston Moment :)


6 notes | Reblog | 2 years ago

4 notes | Reblog | 2 years ago

19 notes | Reblog | 2 years ago
Haha!! Sooo TRUE!! She’s like the girl from the song Taken!

Haha!! Sooo TRUE!! She’s like the girl from the song Taken!


1,704 notes | Reblog | 2 years ago

The legs…

And there’s me


133 notes | Reblog | 2 years ago

Your at a party and you saw the chocolate fountain


5 notes | Reblog | 2 years ago

Ako: Tumataba ka ata..

Siya: HA?! ang sama mo!!

Ako: Unti-unti ka kasing lumalaki’t bumibilog at nagiging mundo ko.

 

Siya :

HAVEY O WALEY?? HAHAHA!! 


9 notes | Reblog | 2 years ago

Pag ako yumaman dadalhin kita sa palasyo ko pero dahil mahirap lang ako dito ka na muna sa puso ko.


26 notes | Reblog | 2 years ago

Zayn seeing your face

Expectation:

Reality:


43 notes | Reblog | 2 years ago

Imagine Harry Style is your boyfriend and you haven’t seen him in a long time and one day you suprise him by shouting his name in the hallway and sees him going out of his room like:


7 notes | Reblog | 2 years ago
Theme By: Jahrenesis